25 de setembre 1996

La representació d'«El mag d'Oz» obre la temporada de la Sala Cabañes, de Mataró


el punt
25 de setembre de 1996
eduard lópez
Diumenge a les sis de la tarda tindrá lloc la primera sessió del muntatge, dirigit per Antoni Blanch

La Sala Gabanes de Mataró inicia diumenge la seva nova temporada teatral amb la representacio d'El mag d'Oz, un muntatge dirigit per Antoni Blanch concebut per satisfer
la imaginació del públic infantil. El mag d'Oz, una versió teatral de la noveHa del mateix títol de l'escriptor en llengua anglesa L. Frank Baum, es representará en diverses sessions: la d'aquest diumenge i les del sis, el dotze i el tretze d'octubre. Els propers espectacles que prepara la Sala Cabañes son l'obra de teatre La dama enamorada —amb representacions l'u i el tres de novembre— i, ja a partir de Nadal, els Pastorets tradicionals.
El mag d'Oz, totes les representacions del qual tindran lloc a les sis de la tarda, es un muntatge pie d'imaginació i fantasia, concebut expressament per satisfer les demandes del públic infan­til. L'espectacle de la Sala Gabanes, una versió teatral inspirada en la coneguda novel-la de l'escriptor nord-a-mericá L. Frank Baum, está adaptada musicalment al cá­tala per Gemma Sancho. Cal destacar en aquesta línia que, al marge del treball dels actors, l'obra compta també amb el suport d'un nombrós grup coral que, en alguns moments, li proporciona una gran espectacularitat.
En l'apartat musical cal fer referencia també al treball deis instrumentistes Gemma Sancho —que compagina el piano amb la direcció mu­sical de 1'espcctade—, Mar­ta Roca —flauta travesse-ra—, Víctor Calvo i Enric Punsola —guitarres— i Jordi Ribas jr. —percussió—.
El repartiment está encapçalat en els seus papers principáis per Angnés Es­querra —Teia—, Josep A. Plaza —espantaocells—, Álex Gelada —lleo—, Miquel Calvo —professor Meravelles i mag d'Oz— i Jan Blanch —senyoreta Gulfi i bruixa—. L'atrezzo de l'espectacle va a carrec de Ro-ser Revira i la coreografía d'Enriqueta Alum i Isabel Baquero, respectivament.
Imaginado i fantasia
El mag d'Oz es un espectacle que aspira a ser una mena de conté de fades actualitzat, que pugi plaure els nens i les nenes d'avui en dia, sense haver de recorrer a les clássiques figures d'aquest genere que, tot i servalides en segons quin context, potser han perdut part de la seva capacitat de sus­citar la reacció esperada en el públic infantil.
De fet, el mateix L. Frank Baum va definir l'obra com «un conté de fades modernitzat, en el qual es manté l'alegria i la fantasia i se suprimeixen les penes i els malsons».
Els que coneixen be la intencionalitat d'El mag d'Oz creuen que, tot i que es va publicar el 1900, con­tinua mantenint la mateixa vigencia que en el moment en qué es va escriure. En aquest sentit apunten que «es una fantasia espléndida, hábilment escrita, espurnejant de color i emocions, ple­na d'humor i tranquil-la saviesa».
Cal recordar que, al 1902, Baum es va deixar convencer per escriure el llibret d'una comedia musical basada en El mag d'Oz.
Es va estrenar a Xicago i va obtenir un éxit immediat que va fer possible que, l'any següent, s'estrenés a Nova York.
Durant divuit mesos, el muntatge es va representar ininterrom-pudament a Brodway, om-plint sales i obtenint un éxit de públic formidable.
L'argument de la comedia manté els elements de la historia original narrada en la no­vel.la pero, malgrat tot, introdueix diversos personatges que no apareixien en ella inicialment : una dona boja, un poeta - del qual la protagonista s'enamora - i un conductor de tramvia.
A nivell cinematogràfic , s'han fet diverses versions d'El Mag d'Oz , de la qual la millor és la de 1939 , protagonitzada per Judy Garlan i amb la participació de Ray Bpñger, Jack Haley i Bert Lahr.

Encetem temporada, comença l'espectacle!

Amb la celebració de la Festa Major de Manresa,  donem el tret de sortida a la nova temporada del Kursaal.  Us hem preparat una tardor que a...