30 de setembre 2013

BIG WILL SHAKESPEARE !!! A LA SECA ESPAI BROSSA DE BARCELONA
Sinopsi
L’espectacle Big Will Shakespeare!!! és un recorregut teatralitzat sobre la gran obra shakespeariana, sempre des del punt de vista de l’autor.
L’acció es situa a una taverna musical en el temps actual, una taverna que homenatja a la Boar’s Head que freqüentava Shakespeare.
En escena tres actrius-músics i un actor interpreten els diversos personatges de l’obra de Shakespeare, al mateix temps que interpreten –amb saxo, violoncel, piano i veu mezzosoprano- la música de l’espectacle (Bach i Fats Waller). La música és sempre present i en directe.

El text_
L’autor del text és Quim Lecina, a partir de fragments de diverses obres de Shakespeare. És escrit a partir de la pròpia experiència, i també de la lectura de diversos estudiosos de l’obra del dramaturg anglès, especialment de poetes com José Maria Álvarez i Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Sobre l’espectacle
El meu descobriment de Shakespeare no va ser en el Teatre: va ser en el Cinema, assistint a una projecció de Macbeth, d’Orson Welles. Jo deuria tenir uns vint anys.
Allà va començar una admiració i un amor creixent per l’obra de Shakespeare, que amb el pas dels anys ha anat augmentant més i més, fins a situar-lo en el meu punt més alt de reconeixement entre tota mena de creadors.
Enguany, amb motiu dels quaranta anys que visc immers en el fascinant món de Teatre, he decidit fer-me el regal d’encarar un treball teatral amb les meves pròpies reflexions sobre la part d’obra shakespeariana que més em fascina, i també sobre tot el que Shakespeare m’ha donat i els coneixements i el goig que li dec.  I, després, compartir-ho amb tothom que vulgui. 
Crec que les idees que es desprenen de l’Obra de Shakespeare -massa poc coneguda en el nostre país-, com tots els grans clàssics, tenen el poder d’ajudar-nos a viure aquest vast i misteriós somni que és l’existència, fent néixer en nosaltres -espectadors o bé lectors- uns sentiments i emocions que sols podem trobar en el Gran ART i en la Gran POESIA.
En l’espectacle fem un recorregut teatralitzat per les obres de Shakespeare que més estimo -una bona part del corpus de l’escriptor-, aturant-nos i representant les escenes portadores d’aquells sentiments i emocions que més em commouen.
D’aquesta manera es proposa un viatge pel llegat de Shakespeare, a través d’una escenificació dels moments més essencials: és una confessió sincera del que sento sobre el que BIG WILL va escriure, al llarg de vint anys, i que crec que és tot el que l’home pot arribar a somiar.
Quim Lecina

Informació pràctica

Dijous 12 de setembre a les 21:00 h: Estrena a La Seca Espai Brossa
Horaris: De dimecres a dissabtes a les 21 h. Diumenges a les 19 h
Preu: 20 €. Dimecres dia de l’espectador, 12 €.
El dia 22 de setembre no hi haurà funció.


X Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno FATEX 2013 - V Premio de Textos Teatrales de Autor Extremeño FATEX 2013. Mérida, Badajoz.
publicat per
http://teatroaficionado.blogspot.com.es
18 de setembre de 2013

Federación de Teatros de Extremadura (FATEX) convoca el X Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno FATEX 2013 y el V Premio de Textos Teatrales de Autor Extremeño FATEX 2013

X Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno FATEX 2013

Puede participar en este concurso cualquier persona que lo desee, los textos teatrales deberán estar  escritos en castellano. Cada autor podrá presentar un solo texto. Entendiendo  por  textos  teatrales,  todos  los  pertenecientes  a  este  género,  en  cualquiera  de  sus  modalidades (drama, comedia, monólogos, musicales, etc...)

Los textos deben reunir los siguientes requisitos:
- Ser originales e inéditos, no haber  sido premiados en ningún otro certamen y no haber  sido  publicados ni estrenados   por compañía alguna (profesional o no). El autor deberá enviar una Declaración Jurada en la que  acredite que la obra  cumple estos requisitos.
- Tendrán una extensión sujeta a los límites de duración que sean normales para una representación  teatral.

Los textos se presentarán mecanografiados a una sola cara en DIN-A4 y por duplicado, debiendo venir  acompañadas de su correspondiente soporte informático.

Con  el  fin  de  preservar  el  anonimato  de los  autores, las  obras  serán  presentadas  únicamente  con indicación del título que actuará también como lema, dentro de un sobre donde figure claramente el  mismo.

En el mismo sobre, además de los textos, se incluirá otro sobre cerrado con idéntico título y lema, que  contendrá la siguiente documentación:
- Declaración jurada de la base segunda.
- Una fotocopia del DNI del concursante.
- Una nota con nombre, apellidos, dirección actual, un número de teléfono y si considera oportuno  algún dato o reseña  biográfica.
- Si opta además al Premio de Textos Teatrales de Autor Extremeño deberá hacer constar en el  exterior del sobre “Autor Extremeño”.

Los textos y toda la documentación deberán remitirse por correo certificado a la siguiente dirección:
FATEX
C/ Muza, 40.
Apdo. Correos: 7
06800 MERIDA

El jurado será nombrado por la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura en colaboración  con  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura  del  Gobierno  de  Extremadura  y  las  Diputaciones  Provinciales de Cáceres y Badajoz, y su fallo será inapelable.

Los autores de los textos premiados ceden en exclusiva y para un ámbito universal el derecho de editar  la obra en castellano, y en un número de ejemplares que determine la FATEX, sin más límite temporal  que el legalmente establecido.

También ceden su puesta en escena por sendos grupos de teatro de la FATEX hasta un periodo de dos  años contados desde la fecha del estreno.

Posteriormente cada autor podrá hacer uso de las mismas siempre que haga figurar el nombre del  premio y la institución que lo ha concedido.

Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 4.000 € y la publicación de la obra.
Accésit: 1.000 € y la publicación de la obra.
Ambos textos  se  editarán  en  un  mismo  volumen  por las  Diputaciones  Provinciales  de Cáceres  y  Badajoz.

Los premios pueden ser declarados desiertos si así lo estima el Jurado.

El periodo de admisión de obras quedará cerrado el día 15 de octubre, a las 15:00 horas.

Los originales no premiados quedarán en propiedad de FATEX, que entregará copias de los mismos en  soporte digital a sus grupos de teatro para que puedan conocerlas y, previa consulta y autorización de  sus autores, ponerlas en escena. Así mismo podrán incorporarse, si sus autores lo desean, a la Biblioteca  Virtual de Escenamateur.

La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación íntegra de las presentes  bases.

V Premio de Textos Teatrales de AutorExtremeño FATEX 2013

Se regirá por las mismas bases que el IX Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno FATEX 2012 excepto  la primera, segunda y octava.

Puede participar en este concurso cualquier persona nacida o residente en Extremadura.

Las obras presentadas participan también en el  X Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno FATEX  2013

Se establece el siguiente premio:
La publicación de la obra por parte del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CEMART) en la  colección Autores de Teatro Extremeños.


Más información: www.fatexteatro.es

29 de setembre 2013

Ser cornut i haver de pagar
Jordi Bosch i Jordi Boixaderas fan petar el públic amb 'El crèdit'

publicat per
www.totmataro.cat
23 de setembre de 2013
Comas Soler

Ja se sap que, en l'imaginari popular, el grau màxim de l'engany s'expressa amb aquella frase feta que relaciona el portar banyes amb gratar-se la butxaca. Ara bé, si el súmmum de la deslleialtat no ens l'afiguréssim en termes sexuals sinó de diners, llavors en lloc d'evocar un llit adúlter el més probable és que penséssim en una institució bancària. Ben mirat, aquesta associació d'idees no és gens infundada. Ans al contrari, es basa en l'experiència col·lectiva de munts de clients convertits en damnificats pel bandidatge legal que han estat practicant bancs i caixes durant anys. A Mataró, també és sabut, som assenyalats pel trist rècord perpetrat per l'entitat dels Dòries i els Iberns.  

Més enllà de la penosa realitat mataronina, però, d'aquesta transposició presumpta entre la cosa carnal i la financera Jordi Galceran en fa una barreja suculenta per orquestrar l'argument de 'El crèdit', la comèdia que s'acaba d'estrenar a Barcelona, a La Villarroel, i que té tots els números per convertir-se en un dels grans èxits de la temporada que ara comença. Jordi Bosch i Jordi Boixaderas en són els protagonistes, dos noms que, facin el que facin, són garantia de resultat lluït. A sobre, l'ha dirigida ni més ni menys que Sergi Belbel –fins ara capitost del Teatre Nacional de Catalunya– que hi ha abocat bona dosi de murrieria.

Embolics i rialles
Jordi Galceran, el celebrat autor de 'El mètode Grönholm' i el més recompensat dels escriptors teatrals en actiu del nostre país, aprofita amb oportunisme l'actualitat de les insídies bancàries per presentar-nos l'enfrontament que s'origina entre un usuari que va a demanar un préstec i el director de l'agència quan aquest li denega perquè no aporta cap garantia. El ganxo principal de la trama, a més dels mil i un embolics que van esclatant, consisteix a suscitar en el públic la il·lusió que per una vegada serà el representant del capital el que resultarà ensarronat.

No és que Jordi Galceran pretengui recriminar els abusos de la banca o, encara menys, fer un al·legat d'implicacions socials, no. Aquest no és el seu estil, ni en aquesta obra ni en cap. Ell simplement s'empesca una situació que li dóna joc per muntar una bona comèdia d'embolics. En una primera part delirant i del tot rodona va enredant la troca amb ironia, a base d'anar lligant gags amb diàlegs àgils i ocurrents. La resolució és magnífica, la interpretació també i les riallades dels espectadors no paren ni un moment.

Dos mestres de la interpretació
Paradoxalment, a la segona part i a l'epíleg, quan tot és més estirat i la jugada peca d'alguna reincidència, és quan Bosch i Boixaderas fan valer la seva condició de cracs de l'escena i com que se la saben llarga aconsegueixen que s'aguanti la conya de les successives seqüències. Així continua amb eficàcia l'exultació enriolada de tota la gent que omple a vessar el teatre. Realment l'actuació dels dos Jordis és una demostració de mestria perquè porten la comicitat fins a l'extrem i arriben a passar amb equilibri subtil l'estreta maroma que la separa del grotesc. 

Per cloure la síntesi, d'aquest muntatge de 'El crèdit' també cal destacar que l'expertesa compartida per l'autor, el director i els actors permet una posada en escena efectiva i mòdica, que altrament hauria hagut de comptar amb un elenc més ample i dispositius escenogràfics de la complexitat que demana un vodevil. I com que aquí no es pot explicar massa més de l'obra sense trair el seu entrellat de banyes i extorsió, s'avisa als admiradors del nostre compatrici Jordi Bosch –que a Mataró som multitud– que faran bé d'anar corrents a veure'l a la sala barcelonina del carrer de Villarroel, perquè l'indefectible triomf que segur que tindrà, farà que es mantingui en cartell allà per un perllongat període de temps.

"Espais buits", de la companyia Sucreàcid
Diumenge dia 29, 20.30 hores
La companyia Sucreàcid presenta cinc monòlegs plens d’emocions. Es pot sortir quan et sents tancat dins d’un espai on no avances? Vine a compartir com tres dones expressen els seus dubtes, pors, dolor... els buits del seu interior. El director de l’espectacle és Kiko Martínez, les actrius Montse Ferreres, Míriam Sacristan i Elisabeth Noè, mentre que la música va a càrrec de Tatsumi & Masako.

Organitza: Cia. Sucreàcid i El Públic. Entrada: 3 euros.

Mercat de les Flors


La companyia de teatre Màgic Empenta obre el 'Badalona a Escena'
publicat per
www.elperiodico.cat
26 de setembre de 2013
L. N. / Badalona

El cicle pretén impulsar els grups teatrals de la ciutat

L. N. / Badalona
El cicle ‘Badalona a Escena', s'inaugura aquest dissabte al Teatre Zorrilla amb la companyia de teatre Màgic Empenta i el seu espectacle ‘Montserrat, Marta i Maria'. Una proposta portada a terme per un grup d'aficionats que presenten la història de tres dones que comparteixen pis. Tot aparenta ser molt normal fins que comencen a produir-se diversos fets extraordinaris.

‘Aurora de Gollada', de la companyia Maisomtots serà la següent cita del ‘Badalona Escena'. El 20 d'octubre el públic estarà convidat a endinsar-se en aquesta sàtira moral en què una dona s'enfronta a les seves pors i creences.

Per primera vegada, aquest cicle d'arts escèniques deixa de celebrar-se a l'estiu i passa a celebrar-se paral·lelament a la programació estable del Zorrilla. ‘Badalona a Escena' pretén impulsar els grups teatrals de la ciutat i crear una espècie de col·laboració entre professionals i aficionats.

«Los Miserables», el musical de los récords, cada vez más cerca de Sevilla
publicat per
http://www.abcdesevilla.es
ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA

Los ensayos van avanzando a espera de que se estrene el 17 de octubre en Santander y llegue a Fibes a partir del 1 de noviembre
foto : «Los Miserables», el musical de los récords, cada vez más cerca de Sevilla

foto : ISABEL PERMUY Los actores en plenos ensayos de «Los miserables»

El próximo 17 de octubre arranca en Santander la nueva gira de «Los miserables», que recalará en el auditorio Fibes desde el próximo 1 al 17 de noviembre. Después de 28 años es el musical que más veces se ha representado en todo el mundo, ya que se ha podido ver por 42 países y por 319 ciudades. Ahora llega la producción de Stage Entertainment que deleitará al público sevillano después de haber representado otros espectáculos de gran calado como «La Bella y la Bestia» o «El rey león».

Entre el reparto de los 33 actores que conforman este musical hay que destacar a Nicolás Martinelli como Jean Valjean;Ignasi Vidal en el papel de Javert; Elena Medina como Fantine; Lydia Fairén es Eponine; Talía del Val (Cosette); Guido Balzeratti (Marius); Armando Pita (monsieur Thérnardier) y Eva Diego (madame Thérnardier).

Mientras la fecha del estreno es cada vez más inexorable, los ensayos se suceden sin solución de continuidad en el Teatro Goya de Madrid. En concreto, la producción que se verá en nuestra ciudad fue la misma que se usó para conmemorar el 25 aniversario de «Los miserables». Ésta es más moderna y usa recursos audiovisuales más sofisticados, como proyecciones de dibujos del propio Víctor Hugo sobre el escenario.

La directora general de Stage Entertainment España, Julia Gómez Cora, admite que «este musical está más vivo que nunca, ya que se van a realizar cuatro estrenos en todo el mundo», destacando además de la gira española los de Toronto y Broadway. En el caso de la producción española participarán 33 actores, 16 músicos y «se generará empleo a más de 150 familias, ya que los proveedores son españoles y las luces y sonidos serán facilitados por primera vez por empresas españolas», dice Gómez Cora.

Asimismo, la directora de Stage Entertainment España añade que «se ha realizado una inversión de 3,5 millones de euros para poner en marcha este musical, por lo que es una gran apuesta que realizamos teniendo en cuenta que ahora mismo hay muchos teatros que están cerrados por la crisis y sólo van a tener esta función en todo el año».

Unos trajes de lujo
Otro de los alicientes con los que contará esta producción de «Los miserables» será el vestuario que está preparándose en la prestigiosa sastrería Cornejo de Madrid, ganadora de varios Oscar al mejor vestuario por sus diseños para películas como «Shakespeare in Love» o «Anna Karenina», entre otras.Además, han ganado en torno a 20 Goyas por participar en distintas películas españolas.

Desde el pasado 2 de septiembre están trabajando para este musical y en una semana todos los actores pasaron por la sastrería, teniendo en cuenta que algunos de ellos tienen hasta 14 cambios de vestuario. Stage Entertainment coordina todo el trabajo con la empresa matriz en Londres, pues son ellos los que tienen que dar la aprobación final, ya que las telas que se emplean deben ser iguales a las que se están usando en «Los miserables» que se están realizando por todo el mundo.

En «Los miserables» hay 299 cambios de vestuario y se emplean un número aproximado de 1.500 prendas en total entre pantalones, chaquetas, trajes, camisas, sombreros, zapatos, etc. Como dato curioso hay que destacar que se emplea alguna prenda original del musical londinense de hace 28 años, como la chaqueta militar de monsieur Thernádier.

Y es que el prestigio de esta sastrería hace que estén trabajando en la actualidad para distintas producciones televisivas como «Juego de Tronos», «Da Vinci’s demons» o la serie «Isabel». Asimismo, Cornejo fueron responsables del vestuario de películas como «El Cid» o «55 días en Pekín». De esta última superproducción conservan uno de los trajes que empleó Ava Gardner en el filme.

Sevillanos con un papel destacado
En «Los miserables» hay también una importante presencia sevillana. Este es el caso de Alfonso Casado, que es director musical residente en Londres. Actualmente está en España ayudando a los músicos con la partitura como supervisor musical. Éste admite que «la producción que viene ahora a España (la que celebraba el 25 aniversario) es más contemporánea, rápida y colorida que la que se está haciendo en Londres, que es mucho más clásica». Reconoce también Casado que «para mí este musical lo ha significado todo».
Por su parte, Ignasi Vidal es un actor barcelonés afincado en Sevilla desde hace años. En «Los miserables» interpreta al inspector Javert, personaje que ya había hecho en otra producción anterior: Sobre el estreno en Fibes, dice que «el público de Sevilla se ha mostrado encantado con propuestas de este tipo porque cuando hicimos “La Bella y la Bestia” fue un gran éxito. Para mí va a ser especial porque soy sevillano de adopción y me considero de allí. Además en el musical va a participar mi hija Martina, que sí es sevillana y eso será muy emotivo. Ella tiene ocho años y va a estar conmigo durante un año interpretando el personaje de Cosette».

28 de setembre 2013

Sala Cabanyes recupera ‘Ventafocs’ per arrencar un nou curs teatral
publicat per
www.capgros.com
27 de setembre de 2013

El muntatge, dirigit per Antoni Blanch, és una versió pròpia del popular conte infantil

Uns 30 actors i 30 persones més a l'apartat tècnic conformen l'equip de l'obra

Representacions i preus
Diumenge, 29 de setembre de 2013, a dos quarts de set de la tarda (18:30h)
Diumenge, 6 d’octubre de 2013, a dos quarts de set de la tarda (18:30h)
Dissabte, 12 d’octubre de 2013, a dos quarts de set de la tarda (18:30h)
Diumenge, 13 d’octubre de 2013, a dos quarts de set de la tarda (18:30h)

Preu:   12 euros (platea) / 10 euros (amfiteatre)

‘Ventafocs’ torna a l’escenari de Sala Cabanyes a partir d’aquest diumenge per iniciar una nova temporada del teatre del Centre Catòlic. La Sala recupera aquest muntatge després de la gran acollida durant els mesos de maig i juny. Es tracta d’una versió pròpia del popular conte infantil, amb tots els seus personatges de sobres coneguts. Antoni Blanch dirigeix l’espectacle, que compta amb text de Pere Anglas, que ha ambientat l’obra als anys 20, i la música de Joan Vallcorba. Durant les representacions, Georgina Blanch i Ignasi Gómez són els encarregats de dirigir els cants. Les coreografies són creació de Carla Pérez

Dalt de l’escenari, un total de 30 personatges, entre actors i cos de ball, formen el repartiment de la “Ventafocs”. L’encapçalen Júlia Maymó i Marcos Francisco, en els papers de Ventafocs i el Príncep. D’altra banda, una trentena més de persones de l’equip tècnic treballen entre bambolines per fer possible el muntatge. Aquesta és la tercera vegada que Blanch dirigeix la “Ventafocs”. En les dues ocasions anteriors, la versió que es va representar va ser la de Josep Maria Folch i Torres.

Festa d'inauguració del Sortim en família
publicat per
27 de setembre de 2013

Presentació de la programació familiar de la tardor

El cicle “Sortim en família” arriba a la tercera temporada consolidant-se en la integració de la programació familiar que es fa a la ciutat des de la Direcció de Cultura, així com també diferents operadors i entitats de la ciutat quen treballen en aquest sector. La programació d’enguany comença el 4 d’octubre i acabarà el  22 de desembre.

Abans, però per anar fent boca aquest dissabte la tarda es farà la festa inaugural. De les 18 a les 20 h davant l’Ajuntament es presentaran els diferents espectacles que es veuran aquesta tardor, en un acte conduït pel personatge de titelles Pere Flaix i amb participació de diferents integrants de les companyies Els Farsants i El Otro que animaran l’ambient al carrer i informaran sobre els 10 espectacles que conformen el cicle.

Barcelona sota les bombes per estrenar la temporada teatral
publicat per
27 de setembre de 2013

El Monumental presenta aquest diumenge 'Barcelona', de Pere Riera, amb Emma Vilarasau entre les protagonistes

Diumenge, dia 29. A les 6 de la tarda al teatre Monumental

17 de març de 1938. L’aviació nazi i feixista bombardeja Barcelona durant la Guerra Civil espanyola. En un pis de la capital catalana, es retroben dues amigues, la Núria i l’Elena, que s’havien separat per l’amor d’un home i el destí de la pàtria. Sota les bombes feixistes, La Núria i l’Elena dirimiran el seu futur sense poder deixar de mirar al passat.

Així es presenta ‘Barcelona’, de Pere Riera, estrenada al TNC i que arriba aquest diumenge a al teatre Monumental per obrir la temporada estable de teatre de tardor. Com va explciar el mateix director, ell volia que fos una obra vital i lluminosa, tot i el drama que es vivia a la capital catalana. Ho fa a través de la història d’aquestes dues amigues, La Núria (Miriam Iscla), que va decidir tot i la situació de guerra quedar-se a Barcelona i intenta resistir, mentre que l'Elena (Emma Vilarasau), que és actriu, va fer el farcell i va marxar. Dues amigues que es retroben i que el 17 de març del 1938 i "busquen estratègies per sobreviure i no perdre la vida ni la il·lusió de viure", segons Riera

L'arribada d'un personatge inesperat
L'univers que s'explica a 'Barcelona' és el de la família de la Núria i la casa familiar amb els sogres, els fills i els amics. I en aquest context aterra inesperadament el personatge que representa Emma Vilarasau. L’obra, segons el seu director, mostra a vuit individus, que es "veuen acorralats per un context històric horrible, lluiten per trobar estratègies per sobreviure i inventar-se-les per passar-ho amb un somriure als llavis". A més de Iscla i Vilarassau, a l'obra hi actuen Jordi Banacolocha, Joan Carreras, Carlos Cuevas, Míriam Iscla, Pepa López, Pep Planas, Anna Moliner i Emma Vilarasau.

La Sala d'Espera avui i demà al Centre Parroquial Argentona


Ilusión en «Los Miserables» por abrir el Palau de les Arts a los musicales
publicat per
22 de setembre de 2013
Álex Serrano

foto : Un momento del ensayo de «Amo del mesón», esta semana en Madrid. Levante-EMV
La compañía ensaya el estreno en octubre en Santander A Valencia llegará el 22 de noviembre

 Mientras la nueva compañía de Los Miserables apura las tres últimas semanas de ensayos antes del estreno, el próximo 17 de octubre en Santander, tanto el elenco como la organización tienen una fecha marcada en el calendario: el 22 de noviembre. Será el día del estreno en Valencia, cuando abrirán el Palau de les Arts a un género totalmente nuevo para el auditorio valenciano, los musicales.

La directora de la productora del musical, Stage Entertainment, Julia Gómez, explicó durante uno de los ensayos del musical en el teatro Goya de Madrid, explicó que les hace «especial ilusión» abrir el Palau de les Arts a los musicales y hacerlo con una obra como «Los Miserables», «que lleva 28 años de representación ininterrumpida en Londres». Fuentes de la organización de la gira indican que esperan llenar el auditorio valenciano, donde estarán un mes, desde el 22 de noviembre hasta el 22 de diciembre, en la que será la escala más larga en esta gira española, al menos de la que ya están programadas. La rueda de prensa de presentación del musical, no en vano, tuvo lugar en Valencia.

Últimos ajustes
Bajo la dirección de Christopher Key y Alfonso Casado, muy vinculados con el musical de Londres, la compañía ensaya antes del estreno. Algunos números están más pulidos, como «Soñé una vida», el solo de Fantine, que forma parte de la primera parte de la obra y que esta misma semana terminaron de montar. Otros como «Amo del mesón», muy conocido entre los seguidores del musical y protagonizado por los Thenardier, aún está en los primeros ensayos.

La obra incluye además más de 120 trajes y vestidos, obra de la Sastrería Cornejo, que cuenta en su haber con 5 Oscar y más de una decena de Goyas. Algunos de los trajes son los originales de Londres.

27 de setembre 2013

Dansa, poesia i curtmetratges per començar el cicle 'Fet a Mataró'
publicat per
www.capgros.com
27 de setembre de 2013

Can Gassol acull l'obra 'Proporcions perdudes' i la projecció de 'Llums d'estiu', dels joves cineastes de la productora Escena 0.

Les obres d'aquest cap de setmana
- Proporcions perdudes (Grup Muda). 27 de setembre, 9 del vespre. Can Gassol.

- Llums d'Estiu (Escena 0). 28 de setembre, 9 del vespre. Can Gassol.

El cicle 'Fet a Mataró', que promou Cultura de l'Ajuntament per exhibir el talent escènic local, arrenca aquest cap de setmana amb dues propostes: Proporcions perdudes, una obra de dansa i poesia de la companyia mataronina Muda; i 'Llums d'estiu', un curtmetratge de la jove productora Escena 0. 

Les ballarines Marta Dalmau i Patrícia Mas i el músic Gener Salicrú protagonitzen 'Proporcions perdudes' l'espectacle  que es podrà podrà veure aquestt divendres, dia 2. Combinen la poesia de grans poetes contemporanis ballada, musicada i recitada. Es podran escoltar versos de poemes de Josep Albertí, Miquel Martí i Pol, Guillermina Motta, Eduard Sanahuja, Màrius Sampere, Ovidi Montllor, Joan Brossa,  Palau i Fabre, entre d'altres.

L’endemà dissabte, dia 28, Can Gassol projectarà en estrena Llums d’estiu, el nou curtmetratge realitzat per la productora mataronina Escena 0, formada per joves d’entre 15 i 16 anys, estudiants de diversos instituts de la ciutat. “Treballem per passar-ho bé, amb l’únic suport econòmic de familiars i d’amics”, ha explicat Jordi Estapé, un dels seus integrants. Llums d’estiu és la relació d’un noi i una noia en època de vacances, i està rodat íntegrament a Mataró i a Cabrera. A l’estrena també es podrà veure el making-off i escoltar la banda sonora en directe.

'Los Miserables', un joya que vive sobre los escenarios
publicat per
21 de setembre de 2013
Edurne Tapia
foto : Óscar Chamorro

La novela de Víctor Hugo regresa con una renovada puesta en escena pero sin perder la esencia de la novela original

Jean Valjean, Javert, Fatine, Eponine, Cosette o Marius son solo algunos de los personajes que dan vida a una de las joyas del género musical: ‘Los miserables’. Ambientada en la Francia revolucionaria del siglo XIX, la novela de Víctor Hugo cuenta la cautivadora historia de sueños rotos, amores no correspondidos, pasiones, sacrificios, y redenciones. Valores universales que trascienden el paso del tiempo y la convierten en una novela atemporal que no entiende de países ni lenguas. Hace 28 años que se estrenó en Londres, y desde entonces todavía sigue representándose en la capital inglesa. Desde que se subiera el telón, ha sido vista por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, traducido en 22 idiomas, y representado en más de 42 países.
En el 2010 cumplió su bodas de plata sobre los escenarios, y con motivo de esa fecha tan señalada, se decidió crear una renovada puesta en escena que dejase atrás la caja negra del concepto teatral antiguo, y se modernizasen los medios sin perder la esencia original de la obra de Víctor Hugo. Para ello, se utilizaron proyecciones con ilustraciones del propio escritor que completasen las escenas, y sirviesen para situar las acciones en el contexto y en la época del siglo XIX. Fue una producción que puedo verse durante un tiempo limitado en Madrid y Barcelona, pero que ahora regresa con una gira empezará el 17 de octubre en Santander, y se representará en ciudades como Bilbao, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga o San Sebastián.
Hace unos años parecía imposible realizar en España una gira con un nivel de equipo técnico y humano tan complejas. Pero las experiencias vividas con los musicales ‘Cabaret’, ‘Mamma mia’, y ‘La Bella y la Bestia’ han demostrado que sí es posible. Es por eso que se trata de una “buenísima opurtunidad de llevar esta historia a todos lo sitios para que todo el mundo pueda disfrutar de ella”, señala Alfonso Casado, quien dirigió ‘Los miserables’ en la versión que se realizó en Madrid y Barcelona. Además tal y como indica Julia Gómez Cora, directora general de Stage Entertainment España, “tenemos un compromiso por seguir acercando los grandes títulos del genero musical con la misma calidad que se hace en Broadway”.
La unión entre la música y la historia
43 actores, 15 músicos y 65 técnicos hacen posible que cada vez que las palabras escritas en más de mil páginas cobren sentido y queden condensadas en dos horas y media. Un instante en el que la historia se convierte en el alma del musical y logra conectar y conmover las emociones más profundas que uno guarda en su interior. Es una obra en la que se refleja “la opresión, la lucha de clases, el amor, el sacrificio de los padres por sus hijos, el perdón, las segundas oportunidades, el estar condenado desde el momento en el que naces por el sitio en el que naces y como solo tu puedes cambiar ese destino”, destaca Daniel Anglés, director residente en España de ‘Los Miserables’. Es un libreto en el que la voz está al servicio de la historia para transmitir la sensibilidad, la épica y la emoción, por lo que tener una gran voz no es el único requisito. “Es un musical muy lírico para el que hemos visto grandes voces de cantantes de opera o zarzuela que no pueden formar parte del elenco por que no llegan a transmitir”, apunta Gómez Cora.
La música así como la historia, cobra gran importancia desde el primer momento que se apagan las luces y se sube el telón. La partitura creada por Schönberg y Boublil se encuentra en imaginario de todo el mundo, y es “el motor que mueve el musical”, recalca Casado. Temas como ‘Soñé un sueño’, ‘Un día más’, ‘Sale el sol’ o ‘Sálvalo’, se han convertido en grandes himnos que a poco que suenen los primeros acordes “ves que a la gente le pasa algo y que no va al cerebro, si no a la emoción visceral. Y esa es precisamente la magia que tiene la música”, señala Anglés. No hay audición o concierto en el que no se cante algunas de las canciones que han pasado a ser grandes himnos.
Los ensayos cada vez se intensifican más, y la fecha del estreno está cada vez más cerca. Son momentos en los que los actores están dando vida a un excarcelado de nombre Jean Valjean que es perseguido durante décadas por el implacable policía Javert después de que éste rompiera su libertad condicional. O a Fantine, una prostituta maltratada por la burguesía francesa. Se encuentran en un proceso de creación y haciendo suyo el material que otras personas han hecho antes. Y es que, como dijo Víctor Hugo, “Los Miserables fue escrita para un público universal. No sé si será leída por todos, pero está desde luego dirigida a todos”.

26 de setembre 2013

El cicle “Sortim en família” ofereix 10 espectacles al Teatre Monumental i al Casal Aliança
publicat per
24 de setembre de 2013


Foto : Un moment de la roda de premsa d'aquest migdia, feta al Monumental. Foto: AJ

El cicle “Sortim en família” arriba a la tercera temporada consolidant-se en la integració de la programació destinada als nens que es fa des de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament, així com diferents operadors i entitats de la ciutat que també treballen en aquest sector. La programació d’enguany comença el 4 d’octubre i acabarà el  22 de desembre.
Dissabte 28 de setembre, a la tarda, es farà la festa inaugural de la present temporada. De les 18 a les 20 h, davant l’Ajuntament, es presentaran els diferents espectacles que es veuran aquesta tardor en un acte conduït pel personatge de titelles Pere Flaix i amb participació de diferents personatges de les companyies Els Farsants i El Otro, que animaran el carrer i informaran sobre el cicle.

La característica d’aquesta programació, que consta de 10 espectacles, és la gran varietat d’estils, que van des dels concerts familiars, circ, clown i teatre musical amb titelles, entre d’altres.

La Direcció de Cultura proposa un concert molt especial a càrrec de The Penguins “Reegae per a xics” (24 de novembre), amb cançons populars catalanes passades pel sedàs dels ritmes jamaicans.

La Xarxa Mataró és l’entitat que des de fa més de vint anys organitza una programació estable d’espectacles familiars al Teatre Monumental i enguany ofereix tres espectacles: un de màgia, un de teatre i un musical.

La companyia Binixiflat Titelles es dedica a la producció d’espectacles de teatre de titelles i en aquesta edició de “Sortim en família” ofereix la possibilitat de descobrir tres espectacles de companyies titellaires reconegudes.

Finalment, la companyia Circulant, circ en moviment ofereix tres espectacles de circ per a totes les edats i que combinen diferents tècniques de circ com ara malabars, clown, jocs, música, dansa i, sobretot, molt d’humor.

Els espectacles tindran lloc al Teatre Monumental (La Riera, 169) i al Casal Aliança de Mataró (carrer de Bonaire, 25). El preu de les entrades va dels 6 als 7 € segons l’espectacle i es podran comprar a:

- Els espectacles del Teatre Monumental, a les oficines de la Direcció de Cultura de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de dimecres a divendres de 18 a 20 h; a la taquilla del Teatre Monumental des d’una hora abans de l’espectacle i al servei de Telentrada de Catalunya Caixa: 902 10 12 12 (24 hores), www.telentrada.com i a totes les oficines de Catalunya Caixa.

- Els espectacles del Casal Aliança de Mataró, a l’oficina Aliança Mataró (plaça de les Tereses, 22), de dilluns a dijous de les 9 a les 18 h i divendres de les 9 a les 14 h, i a la taquilla del Casal l’Aliança des d’una hora abans de l’espectacle. I pels espectacles de circ al casal, també es poden comprar en comerços col·laboradors com la Granja Armengol- La Iogurteria (carrer Nou, 20) i a la botiga Artijoc jocs i joguines(carrer de Sant Cristòfor, 5) i on line al web quedat.cat. Es poden reservar entrades anticipadament fins a una hora abans de l’espectacle a circalcasal@circulant.cat, pels de circ,  i biel@binixiflat.com, pels de titelles.

El projecte compta amb el suport del Casal Aliança de Mataró, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i la col·laboració de la Granja Armengol-La Iogurteria, Artijoc, Cronopis, Consultori Dr. Saltor, Kangurs, Tànit Cultura, Abacus i Sortir amb nens.

CURSO DE TEATRO: IMPROVISACIÓN Y JUEGO DRAMÁTICO
publicat per
21 de setembre de 2013
                  
HORARIO: MARTES de 20:00 a 22:00.
(posible grupo en otro horario, si te interesa y no te encaja en tu agenda, pregunta por si se ha podido formar un segundo grupo otro día a otra hora.)

LUGAR: ESPACIO EN BLANCO, Calle Mira el Sol 5-7, cerca metro embajadores.

PRECIO: 25 euros/mes.
INICIO: Primer martes de octubre.
CONTÁCTO: Alejandro Hernández. (herchaal@hotmail.com)

SINOPSIS: Este es un curso destinado a personas que quieran iniciarse en el teatro. Para ello combinaremos juegos escénicos, calentamientos e improvisaciones. En cada sesión intentaremos trabajar un aspecto a tener en cuneta en la interpretación. Se dotará a los alumnos de herramientas para que se sientan cómodos en un escenario y aprendan a disfrutar. El curso pretende enseñar a jugar en escena sin necesidad de texto. Conocer las normas y divertirse encima de un escenario. Es una oportunidad para despertar el cuerpo y la mente, para calentar motores, para asumir las sorpresas que te da el juego escénico no pactado. Entender las dificultades, superarlas y convertirlas en aciertos. En definitiva divertirse jugando y aprendiendo a la vez. Para completar la información de este curso os he dejado la programación detallada en datos adjuntos. Si podéis echarle un vistazo veréis que lo que trabajaremos toca un amplio abanico de la técnica teatral.

 CURSO DE TEATRO: EL TEXTO Y LA PALABRA

HORARIO: MARTES de 18:00 a 20:00.
(posible grupo en otro horario, si te interesa y no te encaja en tu agenda, pregunta por si se ha podido formar un segundo grupo otro día a otra hora.)
LUGAR: ESPACIO EN BLANCO, Calle Mira el Sol 5-7, cerca metro embajadores.

PRECIO: 25 euros/mes.

INICIO: Primer martes de octubre.
CONTÁCTO: Alejandro Hernández. (herchaal@hotmail.com)

SINOPSIS: En este curso tendremos por objetivo poner en pie un texto desde sus inicios hasta la representación ante el público. El primer cuatrimestre nos dedicaremos a investigar sobre el drama, y el segundo cuatrimestre sobre la comedia. Todos los días intentaremos hacer un calentamiento adecuado para el trabajo en concreto de la sesión y algún día nos relajaremos con una clase de juego dramático. Trabajaremos como se suele hacer en toda escuela profesional. A partir de acercamientos al texto con estudios. Y utilizaremos toda la técnica teatral necesaria para hacerlo. Para hacerse una idea de cómo se trabajarán las escenas podemos compararnos con los pintores; primero dibujaremos (analizaremos y asumiremos) los trazos maestros, luego haremos el croquis, terminaremos el dibujo y le daremos color. O lo que es lo mismo: análisis y vivenciación de la "esencia" de la escena, construcción de la estructura secuencial de los acontecimientos, elaboración de la línea de pensamiento del personaje segundo a segundo y por último la construcción física y vocal del personaje.
Publicado por Maru-jasp Teatro  

25 de setembre 2013

La reposició de 'La Ventafocs', muntatge que obre la temporada de la Sala Cabanyes
publicat per
23 de setembre de 2013
Clara Sanchez

La Sala Cabanyes aposta per produccions pròpies i reposa la Ventafocs, que va ser l'obra de fires de la temporada passada. La temporada 2013-2014 aposta per obres fetes i adaptades a casa encara que siguin basades en històries ja escrites. Segons el president de la Sala, Toni Grané, la Ventafocs, que serà la primera en pujar a l’escenari és l’exemple perfecte del tipus de projectes que volen encapçalar des de l’entitat mataronina. Com és habitual els Pastorets tornen a ser plat estrella de la temporada del teatre.
Un altre dels plats forts de la present temporada serà “Jocs de Cartes”, que segons Grané és un treball d’actors i una de les propostes més interessants que poden oferir. Com aquesta obra, La Nit dels Pocs-soltes són dues obres basades en els originals d’Adreça desconeguda i el Sopar dels idiotes però que no poden tirar amb tots els drets per les pegues de la SGAE. D’altra banda, una altra de les apostes fortes d’aquest nou curs és la Saca, l’escola de la Sala que aquest any amplia oferta i proposa cursos per a majors de 15 anys i per a majors de 30. Escoltem Toni Grané i el responsable de la Saca Marc Molina.
La Sala segueix treballant amb altres entitats. Aquest any com a novetat ha signat un conveni de col•laboració amb el Tecnocampus a partir del qual els estudiants de diverses disciplines del centre universitari, com ara il•luminació, so o màrqueting, podran fer les seves pràctiques a la Sala. A més l’entitat de teatre segueix col•laborant amb aquesta casa, Mataró Ràdio i l’Escola Universitària per emtre el programa “Amunt el teló”. Segons Grané també estan negociant la possibilitat que els alumnes de perruqueria de l’institut Puig i Cadafalch puguin fer les seves pràctiques a les funcions de la Sala.
La resta de la temporada la completen obres com “Tots els nens juguen seriosament”, dirigida per Enric Lucena, “Canço d’amor i de guerra” de Toni Grané i Toni Doy i l’obra de fires “La Bella Adormida” aquest any a càrrec de Marc Abril. Per cert que una altra de les novetats de la temporada és que els diumenges les taquilles restaran tancades i per tant només es podran adquirir les obres a través d’internet o telefònicament a les hores especificades.

II Certamen de Fotografía Teatral FATEX 2013. Merida, Badajoz.
publicat per
20 de setembre de 2013

Se convoca el II Certamen de Fotografía Teatral FATEX 2013, abierto a todo tipo de fotógrafos, tanto amateurs o profesionales, nacidos y/o residentes en Extremadura.

El tema del certamen versará en torno al mundo del Teatro en Extremadura. Se aceptarán tanto fotografías de  películas como digitales.

Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías originales, inéditas y no premiadas en otros certámenes o concursos y estar libres de derechos que puedan detentar terceras personas.

El formato de la imagen fotográfica deberá tener un mínimo de 30 x 40 cm y un máximo de 40 x 60 cm. Las obras  pondrán presentarse en blanco y negro o a color, montadas sobre un soporte rígido (cartón pluma, paspartú, …) Al dorso de cada obra deberá constar el lema y título. Los trabajos firmados serán motivo de descalificación.

Se adjuntará además la fotografía en tamaño digital (original o escaneada)

Los trabajos se presentarán personalmente o serán enviados consignando en el sobre:
"II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍATEATRAL FATEX 2013"
C/ Muza, 40
Apdo. Correos Nº7
06800 Mérida (Badajoz)

El periodo de admisión de obras quedará cerrado el día 31 de octubre del 2013.

Se establecen los siguientes premios:
- Primer Premio: 800 € y diploma, para la mejor fotografía de todas las presentadas.
- Dos accesits de 300 € . Al menos uno de ellos será otorgado a una fotografía en la que figure algún   grupo de FATEX.

Las fotografías serán expuestas en los lugares que programe la organización hasta agosto de 2014, no pudiéndose  retirar hasta el día después de la finalización de la última exposición.

Más información: www.fatexteatro.es

24 de setembre 2013

El Mercat de les Flors planta cara a la crisi amb una programació atrevida i plural
publicat per
20 de setembre de 2013
S. M.
La nova temporada inclou un festival de circ i s'inaugura amb una mostra de companyies catalanes escollides per votació
foto : Johan Le Guillerm

'Que dansi qui vulguis!', una mostra de propostes de dansa catalana seleccionades a partir de votacions, inaugura el proper 26 de setembre, la nova temporada del Mercat de les Flors. "Quan vam rebre una injecció de diners a darrera hora de l'Ajuntament de Barcelona, després de les retallades, vam decidir que havíem de donar suport a les companyies d'aquí", explica el director del Mercat de les Flors, Francesc Casadesús. Escollir quines havien de ser les companyies, però, era complicat. Així, que el Mercat va decidir que fos per votació. A partir d'una selecció de companyies catalanes feta pel grup de programadors i productors de cara a la International Performing Arts Meeting (IPAM)-Grec, prop de 17.000 persones van escollir les companyies que es podran veure a la mostra. La més votada va ser la Cobosmika Company i el seu espectacle 'Wish'. Inspirat en els quadres del pintor, filòsof i escriptor rus, Nikolai Roerich, proposa moviments ràpids i sincopats,i  incorpora elements de dansa aèria i les arts visuals. També es podran veure 'Elegantly wasted' de Cia Nadine Gerespacher, 'Crash' de Cia Lataimada i Olga Alvarez o l'espectacle familiar 'Balbir, el meu avi' de Thomas Noone Dance, entre d'altres.

El Mercat encara aquesta nova temporada amb força entusiasme. Fins i tot, ha fet públic un manifest que acompanya la programació i que ha penjat a l'entrada de l'edifici. El manifest, tota una declaració d'intencions, convida a arriscar, llançar-se, equivocar-se, sorprendre's... Entre les grans figures de la dansa actual que es podran veure aquest any a l'escenari del Mercat, hi ha Jérôme Bel i el seu espectacle 'Cédric Andrieux'; les ballarines Jone San Martín, Sandra Marín i Iratxe Ansa, que estrenen 'Esculpiendo el vacío', amb coregorafies de Willian Forsythe, Crystal Pite o Rafael Bonachela; i 'Drumming live' de la companyia Rosas d'Anne Teresa De Keersmaeker, admirada arreu del món i que s'ha centrat en investigar la relació entre música i dansa.

Per primera vegada, el Mercat inclourà un festival de circ. "Fa molt de temps que les companyies de circ lluiten, actuen més a fora que aquí, fins ara integràvem espectacles de circ, però aquest any els volem donar més visibilitat i per això fem un festival de circ", ha dit Casadesús. Entre les convidades, hi ha Cie. Non Nova, que ha creat un fascinant espectacle a partir de ventiladors i bosses que ballen al ritme de l'aire, o tot un referent a França, Johan Le Guillerm. Entre les companyies catalanes, destaquen Joan Català, Los Galindos i Circ Teatre Modern.

Repeteixen la Secció Irregular, amb tot de propostes que arrisquen i busquen nous llenguatges, i Salmon, una aposta per nous talents i nous creadors. El Mercat també vol potenciar els nous públics amb festivals i programació adreçada als més petits, com El més petit de tots, per a infants de 0 a 5 anys.

El concert de Raimon és un dels actes estrella del segon semestre de l’Any Espriu i l’Any Punsolapublicat per
18 de setembre de 2013

El concert de Raimon és un dels actes estrella del segon semestre de l’Any Espriu i l’Any Punsola
Fins el 22 de febrer se succeiran actes ben diversos per conèixer millor els dos poetes en el centenari del seu naixement

Representants de les dues comissions i el regidor de Cultura, durant la roda de premsa. Foto: AJ
Representants de les dues comissions i el regidor de Cultura, durant la roda de premsa. Foto: AJ

El passat 21 de març començaven els actes de celebració de l’any Punsola i l’Any Espriu a Mataró amb una gran bateria d’activitats per conèixer més els dos poetes. Arribats a l’equador de la celebració, les dues comissions organitzadores, amb el suport de l’Ajuntament, proposen un seguit d’activitats ben variades fins al 22 de febrer del 2014.
El regidor de Cultura, Joaquim Fernàndez, la representant de la Comissió Any Punsola, Laia Nonell, i els representants de la Comissió Any Espriu, Jaume Calsapeu i Antoni Pous, han presentat aquest migdia la programació a la Biblioteca Antoni Comas.

La segona part de la commemoració del centenari del naixement dels dos poetes comença aquest cap de setmana, del 20 al 22 de setembre. Divendres 20, a les 20 h, a Can Palauet, s’inaugura l’exposició “Espectres al laberint grotesc”, una videinstal·lació a càrrec de l’artista mataroní Jordi Cuyàs que mostra amb personatges animats alguns dels protagonistes de les obres de Salvador Espriu. Dissabte 21 el protagonista serà Josep Punsola amb la lectura de poemes sota el nom de “Punsoliana”, que es farà a partir de les 18 h al Pati del Casal de Sant Josep. Els actors mataronins Joan Pera, Clara de Ramon, Carles Maicas i Mia Castellví llegiran poemes de Punsola.

Fins a inici del 2014 se succeiran rutes literàries, conferències per conèixer diferents aspectes dels poetes, exposicions, recitals poètics, lectures dramatitzades, espectacles teatrals, musicals i de dansa.

Josep Punsola, a més de poeta, era un amant de la muntanya i va ser guionista d’algunes pel·lícules sobre aquesta temàtica que va signar conjuntament amb Enric Fité. Al novembre es faran tres projeccions a la seu de la Unió Excursionista de Catalunya a Mataró per poder veure aquests films i comentar-los.

Són diversos els espectacles i concerts que s’han produït expressament per a celebrar aquests aniversaris com és el cas del concert del Cor Ciutat de Mataró sobre Espriu (30 de novembre), l’espectacle de dansa “Ballant Espriu” (19 de novembre) dirigit per Toni Grané i Núria Serra o l’espectacle de música i poesia “Espriu, Punsola i +” a càrrec de Dídac Rocher que es podrà veure a la Biblioteca Pompeu Fabra el 26 de novembre.

Aquest últim tram de la celebració de l’Any Punsola i l’Any Espriu viurà un acte molt especial: el retorn del cantautor Raimon a Mataró el dia 13 de desembre al Teatre Monumental. El cantant de Xàtiva oferirà un homenatge a Salvador Espriu amb una selecció de les “Cançons de la roda del temps”, sense renunciar als seus clàssics. Les entrades es posen a la venda el dia 1 d’octubre a les oficines de la Direcció de Cultura i al servei Telentrada de Catalunya Caixa.

Durant el mes de novembre diversos restaurants se sumaran a la celebració tot oferint fricandó en homenatge a l’Any Espriu.

L’Any Punsola es clourà el 22 de gener del 2014, mentre que l’Any Espriu ho farà el 22 de febrer.

Les dues comissions organitzadores dels actes estan integrades per diferents entitats de la ciutat. La comissió de l’Any Punsola la composen l’Associació de veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí, Cinema Rescat, Club d’Opinió Jaume Llavina, família de Josep Punsola, Grup d’Història del Casal, Hotel Elèctric, LlegimiPiulem, Llibre Viu, Òmnium Mataró-Maresme, Planeta Lletra i Unió Excursionista de Catalunya. La comissió de l’Any Espriu està formada per el Club d’Opinió Jaume Llavina, Foment Mataroní, LlegimiPiulem, Òmnium Mataró-Maresme i Sala Cabanyes. En aquesta comissió també col·laboren el col·lectiu CAPS.A. i l’Escola Municipal de Música de Mataró.

23 de setembre 2013

Rècord d’abonaments de la Temporada Estable de Teatre
publicat per
www.mataro.cat
17 de setembre de 2013

Diumenge 29 de setembre comença la nova Temporada de Teatre al Teatre Monumental amb un dels èxits de l’any, Barcelona. L’obra dirigida per Pere Riera és una de les cinc que formen el cicle “Teatre i memòria”, que s’allargarà fins al 14 de desembre i que enguany tindrà 446 abonats. Aquesta és la xifra més alta d’abonats que ha tingut mai el Teatre Monumental, davant els 403 que va tenir l’anterior temporada.

En una època crítica en el món de les arts escèniques, amb la baixada d’un 21% dels espectadors als teatres del país, la xifra d’abonats de Mataró suposa un 57% de l’ocupació total del teatre.
Un cop acabat el termini de compra de nous abonaments, demà es posen a la venda les entrades individuals dels espectacles.
Podeu consultar la programació i la informació de venda d’entrades aquí
#teatreimemòria

Mummenschanz


El Centro Dramático Nacional presenta el ciclo 'Una mirada al mundo 2013' en los teatros María Guerrero y Valle-Inclán
publicat per
18 de setembre de 2013

ESPECTÁCULOS

El duelo
de Anton Chéjov. Dirección: Anton Yakovlev
Teatro de Arte de Moscú (Rusia)
del 19 al 22 de septiembre, a las 19.30h
en el Teatro Valle-Inclán

Ubu Roi
de Alfred Jarry. Dirección: Declan Donnellan
Cheek by Jowl (Reino Unido/Francia)
del 26 al 29 de septiembre, a las 19.30h
en el Teatro María Guerrero

Seuls
Escrita, dirigida e interpretada por Wajdi Mouawad
Au Carré de l´Hypoténuse (Francia)
Abé Carre Cé Carré (Quebec)
Del 4 al 6 de octubre, a las 19.30h
en el Teatro Valle-Inclán

La pequeña habitación al final de la escalera
de Carole Fréchette. Dirección: Mauricio García Lozano Teatro del Farfullero (México)
Del 10 al 13 de octubre, a las 19.30h
en el Teatro Valle-Inclán

Julia
adaptación de La señorita Julia de August Strindberg
Texto y dirección: Christiane Jatahy
Cia. Vértice de Teatro (Brasil)
Del 17 al 20 de octubre, a las 19.30h
en el Teatro Valle-Inclán

Bienvenido a casa
Dirección: Roberto Suárez
Pequeño Teatro de Morondanga (Uruguay)
del 24 al 27 de octubre, a las 19.30h
en el Teatro Valle-Inclán

La Verità
Texto y dirección: Daniele Finzi Pasca
Compagnia Finzi Pasca (Suiza)
del 8 al 10 de noviembre, a las 19.30h
en el Teatro Valle-Inclán


Centro Dramático Nacional
Teatro María Guerrero | Tamayo y Baus, 4
Teatro Valle-Inclán | Pza. Lavapiés

HORARIO DE TAQUILLAS
De lunes a viernes: de 12.00 a 20.30 horas
Sábados, domingos y festivos: de 14.30 a 20.30 horas


VENTA EN LOS RECINTOS DEL INAEM
En sus correspondientes horarios

VENTA TELEFÓNICA 902 22 49 49

VENTA EN INTERNET www.entradasinaem.es


22 de setembre 2013

Aquesta tarda a les 7 : "Catalunya sense barreres" al teatre Monumental de Mataró


El cicle Fet a Mataró presenta una programació amb 7 espectacles
publicat per
16 de setembre de 2013
Avui s’ ha presentat a Can Gassol la tercera edició del cicle Fet a Mataró amb la presència de representants d’algunes de les 7 companyies que enguany hi participen.

A finals del 2010 va obrir les portes Can Gassol Centre de Creació d’Arts Escèniques de Mataró amb l’objectiu d’esdevenir un espai d’aixopluc per els creadors tant de la ciutat, com del país. Amb els anys l’espai s’ha anat consolidant i ha esdevingut de laboratori d’espectacles que posteriorment s’han estrenat a diferents festivals del país com és el cas del Grec i de la Fira de Teatre de Tàrrega.

El cicle Fet a Mataró esdevé l’aparador per mostrar el treball que les companyies realitzen a Can Gassol i enguany arriba a la tercera edició plenament consolidat i amb 7 propostes diferents. Del 27 de setembre al 20 de desembre el centre de creació mataroní acollirà espectacles de diverses disciplines escèniques i artístiques que van des del teatre de text a espectacles que combinen circ i art amb sorra, dansa i propostes multidisciplinàries.

Una bona part dels espectacles que es podran veure a Can Gassol són de companyies recentment nascudes o que porten poc temps en el camp professional i que estan lluitant per crear-se un espai en l’escena catalana. És el cas de Mu/da que encetarà el cicle (27 de setembre) amb la seva primera obra, Proporcions perdudes, un espectacles que combina dansa, música i paraula. També s’estrena la productora de cinema mataronina Escena 0, que el dia 28 de setembre presenta el curtmetratge Llum d’estiu, rodat a Mataró.

Altres companyies estan traient el cap després de començar el seu procés creatiu a la ciutat. És el cas de la productora Factea Produccions que els dies 25, 26 o 27 d’octubre estrenen la seva segona obra Meitat i Meitat, dirigit per Moisès Maicas. També continua creant a Mataró Martí Soler, de la companyia Daraomai, que el dia 12 d’octubre presenta l’assaig obert del que serà el nou treball Vals-Blessé (E). L’espectacle està coproduït per Cirque O- Xarxa transpirinenca i compta amb el suport a la direcció de Blai Mateu.

El Fet a Mataró d’enguany té un marcat accent mataroní ja que tots els treballs que s’hi exhibiran hi participen artistes de la ciutat. És el cas de Toni Grané i la coreògrafa Núria Serra que estrenen el 16 de novembre Ballant Espriu, dins els actes de celebració del centenari del naixement del poeta. El mataroní Joan Català s’ha ajuntat amb la belga Iris Heitzinger per treballar, Caída libre, un espectacle de dansa, circ, veu i gest que es representarà el 15 de desembre.

Tot els espectacles es podran veure a Can Gassol excepte Per un desig (20 i 21 de desembre), nou espectacle de la companyia Ytuquepintas que farà dos funcions al Teatre Monumental de la seva particular mescla d’art creatiu amb sorra, música en directe i elements de circ. La companyia mataronina, que l’hivern passat ja va presentar al Teatre Monumentat el seu darrer espectacle, vol consolidar-se a Mataró en la proposta de Circ de Nadal com fan altres poblacions del país.

21 de setembre 2013

Punsoliana
publicat per
www.mataro.cat
19 de setembre de 2013

Amb Joan Pera, Clara de Ramon, Carles Maicas i Mia Castellví

Dins els actes de l'Any Punsola


Continuen els actes de l'Any Punsola per commemorar el centenari del naixement del poeta mataroní. En aquesta ocasió l’efemèride és el 67è aniversari del casament de Josep Punsola amb Arcàdia Mitjans que van contraure matrimoni el 22 de setembre.

La Comissió Any Punsola organitza "Punsoliana" un recital poètic amb quatre destacats actors de la ciutat: Joan Pera, Clara de Ramon, Carles Maicas i Mia Castellví. Amb un acurat acompanyament musical, els quatre aniran recitant l’obra del poeta mataroní en un lloc molt especial per ell el pati del Casal de Sant Josep, antiga escola dels Maristes (C. d'en Moles, 27-29). Aquesta va ser l'escola on Punsola va estudiar i el pati on es farà l'activitat era on ell  jugava.

Podeu consultar la programació de l'Any Punsola i l'Any Espriu aquí

També podeu seguir la informació dels actes via twitter a través de @culturamataro i @JosepPunsola i amb les etiquetes #AnyPunsola i #Anyespriu

Càsting “Els Pastorets”
publicat per
16 de setembre de 2013

Tricicle ha convocat un càsting entre els estudiants i actors de l’Institut del Teatre de Barcelona per ser els protagonistes de la nova i esbojarrada versió d’”Els Pastorets“, en què s’ha traslladat la dramatúrgia de Folch i Torres a l’època actual.
16 d’aquests actors seran els escollits! Veieu alguna cara prou dolenta per encarnar Satanàs i Llucifer? Algú amb cara de son per ser el proper Rovelló? Quina cara us sembla més espavilada per deixar el llistó ben alt del nou Lluquet?
Aviat tindreu més novetats del procés de selecció i els assajos.

Los Teatros del Canal presentan su nueva programación musical con 34 propuestas
publicat per
14 de setembre de 2013

Los Teatros del Canal presentan su programación musical para la temporada 2013-14 con 34 propuestas musicales que incluyen conciertos, zarzuelas, maratones populares y óperas, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Los Teatros del Canal presentan su programación musical para la temporada 2013-14 con 34 propuestas musicales que incluyen conciertos, zarzuelas, maratones populares y óperas, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
En total, 66 citas para todos los públicos: para los amantes de la música clásica y para aquéllos que se acercan por primera vez, en horario matinal y de tarde. Una completa oferta, a precios desde 5 euros, para menores de 15 años, y 7 euros, para adultos.
Los Conciertos Ibercaja de Música se consolidan e incrementan su actividad en su tercera edición. Gracias al apoyo de Ibercaja, la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad (Jorcam), en sus diferentes formaciones, será la protagonista de un variado y ecléctico ciclo de 18 conciertos, cuatro de ellos dedicados a escolares.

El ciclo se inicia el 30 de septiembre y se prolongará hasta el mes de diciembre, alternando la música de cámara y los conciertos en familia.
Durante el primer trimestre de 2014, la programación familiar seguirá con Pedro y el lobo tocan en la orquesta, de S. Prokofiev a cargo de la Compañía PyEl. También se podrá disfrutar con el concierto del Trío Daexis, en las Matinés Musicales.

El 1 de abril será el turno de la Banda Sinfónica del Real Conservatorio de Música de Madrid y, el 13 de mayo, de la Orquesta Sinfónica de Burgos. Completarán la temporada el Trío San Sebastián, el Joven Coro, el Grupo de vientos y los Pequeños Cantores de la Jorcam.
PROPUESTAS LÍRICAS DE ALTO NIVEL
Con motivo del quinto cumpleaños de los Teatros del Canal, volverá a la cartelera Viva Madrid. Esta antología, que repasa los fragmentos más populares de zarzuelas de Madrid como La chulapona, Luisa Fernanda y María Manuela, está dirigida por Jaume Martorell. Contará con la dirección musical de Miguel Roa y Manuel Coves y se podrá disfrutar del 14 al 30 de marzo.
Otra de las apuestas líricas de la temporada, coproducción entre los Teatros del Canal y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, será La voix humaine, interpretada por la soprano Maria Bayo. Habrá tres únicas funciones el 11, 13 y 15 de abril.
Por otra parte, y gracias a una producción conjunta entre el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro Campoamor de Oviedo, se pondrá en pie La corte de faraón, una opereta bíblica en un acto del género sicalíptico.. El montaje estará en la Sala Roja del 4 al 9 de mayo.
Como en años anteriores, los Teatros del Canal repiten jornada maratoniana de música, danza y teatro, esta vez bajo el título Suspiros de España, un recorrido por la música española de todas las épocas.
Repitiendo el éxito de anteriores ediciones, Chopinissimo, TempoListz y Contrapunto juvenil, este año la propuesta abierta a todos los públicos, que será el 24 de noviembre, repasará grandes compositores españoles. Y para mayo de 2014 tendrá lugar el II Encuentro de Bandas de Música.
Para los amantes de la música contemporánea, la programación musical se completa con cuatro conciertos del Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA '13) de la Asociación Madrileña de Compositores y el Festival de Ensembles IV, presentado por PluralEnsemble.
La Sala Roja será escenario de talento de jóvenes pianistas internacionales durante el XII Ciclo de Jóvenes Intérpretes, de la Fundación Scherzo. Se puede consultar más información en www.teatroscanal.com.

20 de setembre 2013

Flotats tornarà al TNC com a actor i director en una temporada prolífica amb 21 muntatges
publicat per
13 de setembre de 2013

Un homenatge al Paral·lel alçarà el teló del debut com a director del centre de Xavier Albertí, que programarà Marivaux, Lorca, Pitarra i Tennessee Williams, entre altres

El fundador i primer director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC),  Josep Maria Flotats, tornarà a la Sala Gran del teatre públic com a intèrpret recitant Salvador Espriu i com a director d''El joc de l'amor i de l'atzar', de Pierre de Marivaux, segons va anunciar ahir el nou director artístic del centre, Xavier Albertí, en la presentació del curs 2013-2014.

Flotats formarà part d'una programació prolífica de 21 títols que començarà a la sala principal amb 'Taxi... al TNC', sota la batuta del mateix Albertí. Serà un muntatge de varietats i de revistes musicals que revisarà el Paral·lel gloriós de la primera meitat del segle XX. Ni més ni menys que ¡120 actors! (entre ells els 76 que estaran presents al llarg de la temporada) pujaran a l'escenari del 2 al 6 d'octubre en un espectacle solidari. La recaptació anirà destinada a Apropa Cultura, una iniciativa que pretén eliminar les fronteres socials i econòmiques en l'accés del públic a l'oferta cultural. De fet, en aquest cas, cada espectador farà l'aportació que consideri oportuna. A més, el teatre públic reduirà el preu de les entrades un 25%.

Un altre dels muntatges destacats portarà la firma de Joan Ollé, que portarà a escena el text de Federico García Lorca 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores' també a la Sala Gran.

Carlota Subirós presentarà 'La rosa tatuada', de Tennessee Williams, i Josep Maria Miró farà doblet amb dues peces pròpies: 'Fum' i 'La dona que perdia tots els avions'.

Serafí Pitarra serà el nom rescatat de la tradició dramatúrgica en català, amb títols com 'Fills de Guifré el Pilós' (dirigit per Albertí); 'L'esquella de la torratxa' (a càrrec d'Egos Teatre) i 'El cantador' (amb direcció de Xicu Masó), entre altres.

La potent escena mexicana també estarà present amb la companyia més innovadora del país: Teatro Línea de Sombra, que va estrenar amb gran èxit a la recent Fira de Tàrrega 'Baños Roma'. A la Sala Petita del TNC portarà 'Amarillo'.

Albertí també dirigirà 'Terra de ningú', de Harold Pinter, i, ja de cara al festival Grec, 'L'eclipse', d'Alberto García Demestres i Paco Zarzoso, en una temporada que ha volgut aglutinar al voltant del concepte de "frontera", en tota la seva amplitud de significats, des dels identitaris als morals, sexuals, mentals o espirituals.

Encetem temporada, comença l'espectacle!

Amb la celebració de la Festa Major de Manresa,  donem el tret de sortida a la nova temporada del Kursaal.  Us hem preparat una tardor que a...