dijous, 22 d’octubre de 2015

El Teatre Centre de Manlleu passarà a ser de titularitat municipalpublicat per

Les obres per rehabilitar l’espai del carrer del Pont començaran el primer semestre de 2016

El Teatre Centre de Manlleu passarà a ser de titularitat municipal en els propers mesos, tal com van anunciar aquest dilluns, en una roda de premsa, Àlex Garrido, alcalde de Manlleu i president del Patronat de la Fundació Privada Teatre Centre de Manlleu, i Emili Jané, vicepresident del mateix patronat i president de l’entitat Teatre Centre Manlleu – Associació Cultural. D’aquesta manera, s’ha superat la situació de bloqueig que l’entitat vivia des que va entrar en vigor de la llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (RSAL), que impedia invertir en una propietat que no era 100% municipal.

Així, la Fundació Privada Teatre Centre de Manlleu s'ha dissolt i ha traspassat tot el seu patrimoni a l'Ajuntament de Manlleu. L'alcalde de la ciutat, Àlex Garrido, ha explicat que la decisió "no ha estat fàcil", però l'entrada en vigència d l'RSAL complicava la continuïtat del model que existia fins ara per fer front a les obres de rehabilitació de l'edifici. L'espai del teatre al Carrer del Pont, actualment clausurat, necessita d'una important inversió de rehabilitació per poder tornar a obrir les portes.

L’Ajuntament de la ciutat ja disposa del finançament, segons Garrido, i té previst iniciar les obres de l’emblemàtic edifici del Teatre Centre el primer semestre de l’any 2016. La segona fase d’aquest projecte puja un milió i mig d’euros. Per acabar les obres en la seva totalitat, però, caldran uns quatre anys i un pressupost total de 3 milions d’euros.

La decisió es va prendre en la passada sessió del Patronat de la Fundació Privada Teatre Centre de Manlleu, el passat 15 d’octubre. A la reunió es va acordar la dissolució de la Fundació i obrir el període de liquidació. Una vegada finalitzades les operacions de liquidació i aprovades, es produirà la cessió global de l’actiu i passiu de la Fundació a l’Ajuntament de Manlleu, concretament, l’immoble propietat de la Fundació situat al carrer del Pont, número 9 i passeig de Sant Joan, número 59, juntament amb totes les seves pertinences.

Una llarga història

El Teatre Centre és una associació cultural que es va fundar el 20 d’agost de 1877 (aleshores amb el nom d’Associació Cultural Joventut Catòlica). Si bé inicialment l’associació es va ubicar en un pis, el 1897 va estrenar l’edifici del carrer del Pont on actualment encara està ubicat, edifici que ja comptava aleshores amb un ampli teatre. De la llarga trajectòria de l’entitat, que modernament va passar a anomenar-se Centre Familiar Parroquial i finalment Teatre Centre Associació Cultura, cal remarcar el pes de les iniciatives culturals, com les sessions acadèmiques, literàries i musicals, però sobretot, del teatre, que ha constituït la seva activitat senyera.

L’any 1999 es va signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manlleu que covnertira el Teatre Centre en un espai que feia les funcions de teatre públic, amb una programació conjunta. Així, entitats, associacions i col·lectius identificats en l’àmbit cultural de la ciutat els hi ha permès poder fer-hi activitats de formació continuada (tallers i cursos teatrals; l’aula de bateria de l’Escola Municipal de Música), i també actes puntuals, (teatre, concerts de música, ballet…).

És a partir d’aquest conveni que es comença a parlar que el Teatre Centre esdevingui realment públic i aquesta possibilitat pren forma definitiva l’any 2005, quan s’acorda que per part dels propietaris hi ha l’interès de donar a la ciutat aquesta sala amb la garantia que sempre serà utilitzada per a usos cultural en general i relacionats amb les arts escèniques en particular.


El ple municipal de Manlleu, en sessió ordinària del dia 23 de març de 2005, va aprovar la constitució de la Fundació Privada Teatre Centre de Manlleu i el text dels seus estatuts. Uns dies més tard, el dia 22 de juny de 2005, el ple municipal acorda constituir la Fundació Privada Teatre Centre de Manlleu i aprova la Carta Fundacional i el text dels estatuts que l’han de regir. D’acord amb el text dels estatuts, el Patronat de la Fundació Privada Teatre Centre de Manlleu està format per 13 persones físiques que representen a les persones jurídiques següents: Ajuntament de Manlleu (set representants de l’Ajuntament de Manlleu, l’alcalde presideix el Patronat i altres sis membres designats pel ple municipal), Associació Teatre Centre Associació Cultural (cinc representants de l’Associació Teatre Centre de Manlleu, designats pel seu òrgan de govern) i la Parròquia de Santa Maria (un representant designat pel seu Consell Pastoral).

ara son les ...

Total de visualitzacions de pàgina: